ScheidenTotaal Financieel

Financieel goed uit elkaar

Als jij en je partner gaan scheiden, moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt en moeten jullie veel regelen. Om sneller tot een akkoord te komen over de verdeling en de eventuele alimentatie, is vaak als eerste financieel inzicht nodig.

Een scheiding brengt veel financiële veranderingen met zich mee. Met onze dienst “Financieel goed uit elkaar” brengen we jouw financiële situatie van voor en na de scheiding zorgvuldig in beeld en helpen wij je bij het maken van de juiste keuzes voor je nieuwe toekomst.

Wij geven niet alleen advies, maar helpen je ook bij het daadwerkelijk doorvoeren van de financiële wijzigingen als de echtscheiding definitief is. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van je pensioenvoorziening en verzekeringen.

In de praktijk merk ik dat, wanneer partijen inzicht krijgen in hun nieuwe financiële situatie, er meer begrip voor elkaar komt om tot goede afspraken te komen.
- Bas Krooswijk -

De volgende onderwerpen komen aan bod in onze dienst “Financieel goed uit elkaar”:

1. Verdeling eigendommen en schulden

Zijn jullie partners op basis van gemeenschap van goederen dan gaat in principe de helft van alle eigendommen en schulden over op zowel jou als je (ex) partner. Heb je huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan gebeurt de verdeling volgens de beschrijving van deze voorwaarden.

Speciale aandacht is nodig wanneer er een eigen woning is of wanneer één of beide partners een eigen bedrijf heeft. Hiervoor hebben we de losse deeldiensten “Woning & hypotheek” en “Ondernemers Scan”.  

2. Partneralimentatie

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, kan één van de partners in aanmerking komen voor partneralimentatie. Of dit zo is en op hoeveel alimentatie die partner recht heeft, hangt af van ieders inkomen en vermogen.

3. Kinderalimentatie

Heb je samen met je partner kinderen die jonger zijn dan 21 jaar? Dan moeten er financiële afspraken worden gemaakt over de verdeling van de kosten van hun verzorging en opvoeding. De hoogte van deze kinderalimentatie leg je vast in een ouderschapsplan. De rechter bepaalt uiteindelijk de definitieve hoogte van het bedrag.

4. Pensioen

Pensioenrechten behoren ook tot het gezamenlijke vermogen en moeten dus worden verdeeld. Dat kan ook betekenen dat je pensioenvoorzieningen worden aangepast, zeker als hierin ook rechten voor een nabestaandenpensioen zijn opgenomen.

5. Verzekeringen

Als je gaat scheiden moet je ook je verzekeringen doornemen. Sommige polissen vertegenwoordigen een waarde, zoals bijvoorbeeld een levensverzekering. De waarde hiervan hoort bij het vermogen en moet dus worden verdeeld. Maar ook jullie schadeverzekeringen moeten worden aangepast zodra beide partners niet meer op hetzelfde adres wonen.

6.  Belasting, kortingen en toeslagen

Als je niet langer samen in dezelfde woning woont, kun je niet langer elkaars fiscaal partner zijn. Hierdoor verandert ook je fiscale situatie. Dat heeft gevolgen voor je aangifte inkomstenbelasting. Na een scheiding verandert ook het gezinsinkomen van elk van de partners. Ook dat kan gevolgen hebben voor fiscale kortingen en eventuele toeslagen waar je recht op heeft. 

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze dienst “Financieel goed uit elkaar”? Neem dan gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Ik wil een gratis kennismakingsgesprek