ScheidenTotaal Juridisch

Juridische afhandeling

In Nederland kan een echtscheiding alleen definitief worden gemaakt door de rechtbank. In alle gevallen moeten de scheidende partners een gerechtelijke procedure doorlopen.

In de praktijk zijn er twee mogelijke procedures bij de rechtbank: de formele procedure en de inhoudelijke procedure.

Formele procedure (overeenstemming partners)

Als beide partners overeenstemming hebben bereikt en zij alle afspraken over de verdeling, verplichtingen en kinderen hebben vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, hoeft de rechtbank de gemaakte afspraken alleen maar te toetsen en te bevestigen. Bij een formele procedure vindt geen mondelinge behandeling plaats.

Deze procedure wordt in gang gezet door een advocaat die de stukken indient bij de rechtbank. Meestal zal de rechtbank de echtscheiding binnen enkele weken uitspreken in een schriftelijke uitspraak, de zogenoemde beschikking.

Inhoudelijke procedure (geen overeenstemming partners)

Als beide partners geen overeenstemming bereiken over de belangrijke onderdelen van de echtscheiding, dan moet de echtscheiding worden voorgelegd aan een rechter die dan uitspraak moet doen over de openstaande punten. De duur en het verloop van deze procedure hangt af van jullie persoonlijke situatie.

Wat doen wij voor jou?

ScheidenTotaal zorgt ervoor dat alle afspraken en documenten gereed zijn en via een advocaat aangeboden kunnen worden bij de rechtbank. Als jullie geen overeenstemming bereiken over de verdeling, verplichten en regelingen, moeten je een advocaat inschakelen. Wij helpen je hierbij.

Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, helpen wij je bij de omzetting van jullie hypotheek, pensioen, verzekeringen en andere contracten.

Heb je een vraag over de juridische afhandeling van je echtscheiding? Aarzel niet en neem gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Ik wil een gratis kennismakingsgesprek